Wie of wat is de oudervereniging ?
Wat kunt u doen als ouder ?
Wie is wie ?
Wat hebben we al kunnen doen ?
Heb je zin om mee te denken of mee te helpen ?

 

De oudervereniging
Wie of wat is de oudervereniging ?

Ouders vinden het erg belangrijk dat kinderen graag naar school gaan.
Leren wordt dan meteen een heel stuk gemakkelijker. Ouders willen daarom graag betrokken worden bij wat er in en om de school gebeurt en als het even kan ook een handje toesteken.
Omgekeerd heeft de school de ouders nodig om te weten wat er onder de mensen leeft en om van de school een aangename omgeving te maken. Een oudervereniging speelt daarbij een belangrijke en onmisbare rol.
Zo simpel is dat!

Als u het graag wat officiëler wil, volgt hieronder een stukje uit de statuten:
“De oudervereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het onderwijs– en opvoedingswelzijn van de kinderen.
De oudervereniging heeft als doel de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen door een nauwe samenwerking tussen ouders en school en door ouders te betrekken bij het belangrijk educatief, cultureel en maatschappelijk gebeuren dat de school is.
De oudervereniging staat de ouders bij in het nemen van deze verantwoordelijkheden en doet dat op een georganiseerde en democratische wijze. De oudervereniging heeft als doel de ouders als groep te vertegenwoordigen bij de schooldirectie en leraren, bij het schoolbestuur en bij alle instanties die bij de opvoeding en het onderwijs betrokken zijn.”

Wat kunt u doen als ouder?
 • Er zijn ouders die graag samen zitten om te vergaderen, die maandelijks aanwezig zijn op de bijeenkomsten van de oudervereniging, dingen voorbereiden, uitnodigingen maken, …
 • Er zijn ouders die erg graag praktische dingen doen: helpen op een eetfeest, de kerstmarkt opbouwen, en van dat soort dingen.
 • Er zijn ouders die graag helpen zodat Sint en Piet het gemakkelijker hebben, …
 • Ouders die gewoon even een leuke tip geven of wat aanmoedigende commentaar… . Dat is ook heel waardevol!

U merkt het: er is in en om de school altijd wel wat te doen. Helpende handen maken dingen mogelijk die het schoolteam alleen niet aankan.
Want er wordt van de leerkrachten tegenwoordig erg veel verwacht, niet alleen in de klas, maar ook tussendoor en nadien wacht er hen soms heel wat voorbereiding en administratie.

Kortom:
Als ouders kunnen wij de school mee-maken!
De oudervereniging probeert dit samen met het schoolteam op een aangename manier te organiseren.

Wie is wie ?
 • Voorzitter : Mevr. Pellaers Miet
 • Ondervoorzitter : Mevr. Celis Karolien
 • Secretaris : Mevr. Albone Diane
 • Penningmeester : Mevr. Pieters Tamara
Wat hebben we al kunnen doen ?
 • Elk jaar mag de school een deel van de opbrengst besteden. Er werd al spelmateriaal aangekocht zoals fietsjes, steppen, loopblokken, hoepels, …
 • Er werden nieuwe godsdienstboeken, software, … aangekocht.
 • Een deel van het geld besteedt de oudervereniging zelf. Zo sponsoren we de bussen voor de schoolreizen. We helpen de Sint een klein beetje. Er zijn mooie bankjes geplaatst op de speelplaats.

Elk jaar proberen we zo om van onze school een school te maken waar het fijn is om te vertoeven en waar de kinderen en leerkrachten zich echt thuis voelen.

Heb je zin om mee te denken of mee te helpen ?
 • Geef een telefoontje aan de voorzitter of school en vertel ons of u lid of doe-lid wenst te zijn.

  Interesse? Gewoon doen!